Hướng dẫn cách tạo Proxy từ VPS CentOS

squid-logo-lucky-2

Cài đặt squid cho VPS CentOS yum -y install squid Cho squid khởi động cùng server chkconfig squid on Cấu hình cho squid nano /etc/squid/squid.conf Thêm vào cuối via off forwarded_for off request_header_access Allow allow all request_header_access Authorization allow all request_header_access WWW-Authenticate allow all request_header_access Proxy-Authorization allow all request_header_access Proxy-Authenticate allow all request_header_access Cache-Control allow all […]

Page 1 of 1312345...10...Last »
Dương Triều Blog © 2016 Frontier Theme