Cách bật hoặc tắt auto update của WordPress

WordPress là chương trình mã nguồn mở nên đôi khi sẽ xuất hiện lỗi Bug việc cập nhật thường xuyên là rất rất cần thiết và được hầu hết cách chuyên gia khuyên dùng.

Gần đây với phiên bảng WP 3.7 trở đi WP đã tích hợp sẵn chức năng cập nhật tự động. Nhưng với các phiên bảng 3.8 thì chỉ nhưng phiên bản thật sự cần thiết và liên quan đến bảo mật mới được cập nhật tự động, các những phiên bảng cập nhật nhỏ thì không.

Cũng như bất cứ ai mình vẫn thích để chức năng tự động cập nhật mã nguồn WordPress và cả Plugin, Theme nữa. Một số người lại không thích vì như thế đôi khi sẽ gây ra lỗi cho Website trong quá trình cập nhật và họ tắt nó đi.

Vậy làm thế nào để Bật chức năng tự động cập nhật cho WordPress.

Bạn mở và edit file wp-config.php và thêm dòng sau:

define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', true);

Bật chức năng tự động update cho Plugin

add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' );

Bật chức năng tự động update cho Theme

add_filter( 'auto_update_theme', '__return_true' );

Chú ý: Khi chức năng này được bật nó chỉ hỗ trợ update các theme trên WordPress.org với các theme bên ngoài và trả phì thì nó không hoạt động được nhé.

Tắt chức năng Update mã nguồn WP mà vẫn bật Auto update cho plugin và Theme

Dừng cập nhật mã nguồn Wp

define ( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false);

Sau đó bật chức năng update cho Plugin và Theme

add_filter ( 'auto_update_plugin', '__return_true'); 
add_filter ( 'auto_update_theme', '__return_true');

Dừng chức năng tự động update của WordPress dù bản cập nhật lớn hay nhỏ.

define ( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true);

 

Updated: 13/04/2017 — 12:25 chiều
Dương Triều Blog © 2016