Cách loại bỏ một category bất kỳ trên trang chủ

Khi blog của bạn sử dụng chế độ hiển thị các bài viết mới nhất giống như của Visaonho hiện tại. Bạn muốn một hoặc vài category không hiển thị ra ngoài trang chủ, dưới đây là đoạn code giúp bạn làm điều đó.

category

Copy đoạn code bên dưới đặt vào file funtions.php. Thay thế category ID mà bạn muốn loại bỏ vào dòng thứ 3, thêm dấu trừ vào trước category ID, ví dụ bạn muốn loại bỏ category có ID là 12 thì bạn thêm vào code sẽ là -12. Mỗi ID cách nhau bằng dấu ,

function exclude_category_home( $query ) {
    if ( $query->is_home ) {
        $query->set( 'cat', '-5, -34' );
    }
    return $query;
}

add_filter( 'pre_get_posts', 'exclude_category_home' );

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng Plugin Remove Posts in Category From Homepage

Nguồn: http://visaonho.com/

Dương Triều Blog © 2016