Cách tắt RSS feed trong WordPress

Mấy nay mình có bị một bên đối thủ làm cùng trong lĩnh vực giảm cân dùng tool để auto-leech tất cả các bài trên các website vệ tinh làm bằng WordPress của mình thông qua RSS feed. Đối thủ sau khi leech bài viết về thì dùng plugin để xóa links và chèn các liên kết nội bộ của họ vào, mình đã gửi report đến đội ngũ DMCA của Google để xác minh lại các bài viết copy của mình.

RSS

Tuy nhiên, việc gửi report cho Google cũng không hoàn toàn khả thi với số lượng bài viết copy lớn, nên mình quyết định chủ động chặn hẳn RSS feed từ các website của mình. Cách làm cũng khá đơn giản:

Cách 1: sử dụng plugin Disable Feeds (http://wordpress.org/plugins/disable-feeds/), cài đặt như các plugin thông thường của WordPress

Cách 2: Mở file function.php trong thư mục chứa theme bạn đang xài và thêm vào đoạn code sau:

function disable_all_feeds() {
wp_die( __(‘Sorry, our content is not available by RSS. Please head over to <a href=”‘. get_bloginfo(‘url’) .’”>our site</a>’) );
}

add_action(‘do_feed’, ‘disable_all_feeds’, 1);
add_action(‘do_feed_rdf’, ‘disable_all_feeds’, 1);
add_action(‘do_feed_rss’, ‘disable_all_feeds’, 1);
add_action(‘do_feed_rss2′, ‘disable_all_feeds’, 1);
add_action(‘do_feed_atom’, ‘disable_all_feeds’, 1);

Sau khi thêm đoạn code này, khi có người truy cập vào feeds của website sẽ xuất hiện dòng thông báo: “Sorry, our content is not available by RSS. Please head over to our site”. Bạn có thể thay đổi dòng thông báo này nếu thích :D

Dương Triều Blog © 2016