Bước 1: Vào trang fb.com/me.

Bước 2: Nhấn 2 phím Ctrl + U để View Source.

Bước 3: Nhấn 2 phím Ctrl + F để Find.

Bước 4: Gõ vào ô Find dòng: "access_token".

Bước 5: Copy Token vào ô Input phía trên và click Submit.

Bước 6: Click chọn tài khoản cần check.

Delete Token hoặc Token sẽ tự động hủy sau khi quá trình phân tích kết thúc.