Hướng dẫn cách lấy link direct của Google Drive

direct-link-google-drive

Bước 1: Tạo mới 1 thư mục ví dụ tên: code

Bước 2: Chia sẽ thư mục đó chọn:

Bật - Công khai trên Internet -> Lưu

Bước 3: Copy link có dạng:

https://drive.google.com/folderview?id=0B18aGjiKcupjYjXlMntldlZJckk&usp=sharing

Bước 4: Thêm cái phần màu đỏ ở trên vô sau: https://googledrive.com/host/

Nó sẽ giống như thế này: https://googledrive.com/host/0B18aGjiKcupjYjXlMntldlZJckk

Bước 5: Upload tệp tin examp.js lên thư mục code vừa tạo thì link diretc nó sẽ thế này:

https://googledrive.com/host/0B18aGjiKcupjYjXlMntldlZJckk/examp.js

Chúc thành công!

Dương Triều Blog © 2016