Hướng dẫn cách update thông tin thuế của Amazon

Hiện này nhiều tài khoản chưa được duyệt do không thể update thông tin về thuế.

Sau đây là một số hình ảnh hướng dẫn update thông tin thuế của Amazon và được duyệt thành công.

amazon-tax-0 amazon-tax-1 amazon-tax-2 amazon-tax-3 amazon-tax-4 amazon-tax-5 amazon-tax-6 amazon-tax-7 amazon-tax-8 amazon-tax-9 amazon-tax-10 amazon-tax-11 amazon-tax-12 amazon-tax-13 amazon-tax-14 amazon-tax-15 amazon-tax-16

Updated: 28/07/2016 — 9:47 chiều
Dương Triều Blog © 2016