Hướng dẫn tạo website giống Wowcrush.com

 

Thấy nhiều bạn share cái website wowcrush.com nên tò mò làm thử để chia sẽ với moi người.

Nhìn sơ qua thì để làm được cái site dạng này thì chúng ta cần làm 3 việc.

1. Thư mục hình ảnh đầy các em hot girl và đặt tên hình ảnh theo dạng 1.jpg 2.jpg … n.jpg. Mình sẽ tao 1 thư mưc tên là image trên VPS để chứa mấy cái ảnh này.

2.File php mà có thể lấy random cái hình kia, cái này đơn giản.

3.Xóa cache của facebook, cái này phức tạp nhất, vì mỗi lần mình share lên Facebook nó sẽ tư đông lưu cache 30 ngày mới update lại 1 lần. Thường thì chúng ta hay xóa cache của FB qua trang debug nhưng cái này lại không hỗ trợ php hoặc auto.

Nào bắt tay vào làm thôi:

I. Cái này chắc đơn giản rồi nhỉ. Search google hoặc đơn giản là vào J2Team get cái đống này về https://www.facebook.com/groups/j2team.community/permalink/474184702913655/

xong rồi đổi tên tất cả các hình ảnh thành số từ 1.jpg -> n.jpg và lưu vào thư muc image. Upload thư mục này lên web.

II. File php này mình đặt tên là index.php muc đích là show cái hình random và câu title + descripton.

<?php
//Lấy random từ 1 đến 10, bạn có thể thay 10 thành số lượng hình ảnh của bạn.
$rd = rand(1, 10);
//Thay cái này thành website của bạn
$web = 'http://tangduongtrieu.com/crush/';
echo "<html>
<head>
<meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=utf-8'>
<meta name='viewport' content='initial-scale=1, maximum-scale=1'>
<meta name='twitter:card' value='summary'>
<meta property='og:description' content='Bạn thích cô ấy ? Chia sẻ với bạn bè của bạn.'>
<meta property='og:title' content='Cô ấy chính là Crush của bạn.'>
<meta property='og:type' content='article'>
<meta property='og:url' content='".$web."'>
<meta property='og:image' content='".$web."image/".$rd.".jpg'>
<meta http-equiv='REFRESH' content='0; URL=http://tangduongtrieu.com/'>
</head>
</html>"; 
?>

III. Refesh cache của Facebook, mình chạy bằng shell của linux nhé, mấy bạn có thể tùy biến.

Đầu tiên bạn cần có token của người dùng facebook, bạn vào đây để lấy token: https://developers.facebook.com/tools/explorer/ copy cái mã truy cập xong dán vô đoan code bên dưới, thay đổi tên website thành của bạn.

Copy cái này thành cron.sh, chỉnh sửa cái phần bôi đỏ và upload lên thư mục gốc của website.

#!/bin/bash
#Đổi thành website của bạn(nhớ encode url giống dưới kia)
web="http%3A%2F%2Ftangduongtrieu.com%2Fcrush%2F";
#Dán token facebook của bạn vào đây.
token="EAACEdEose0cBsdfAGhFvlEgLZAUPZAg0wBer8NWUy4SaM8FS9TBgHGK0w28b56uGYStMFWrdqsFREn7CqnCVofeQO4E49rXaTfKEHnc87JWZAgFZAjsdf5veW1F6dbYk08HZBZBrLzAZBUS2YahfcnZC8h0pcS88Ob3iOOLHKZAAHXBPAtDrM2IwAPsPDUgMTcDjqjXwMUZD";
n=1
m=999999
while (( $n <= $m ))
do
curl -i -X POST \
 -d "id="$web \
 -d "access_token="$token \
 "https://graph.facebook.com/v2.9/"
n=$(( n+1 ))
sleep 5
done

Okey vậy là …. cũng chưa xong.

Giờ chmod cho cái shell kia có quyền excecute.

chmod 755 /home/tangduongtrieu.com/public_html/crush/cron.sh

Và chạy:

nohup /home/tangduongtrieu.com/public_html/crush/cron.sh > /dev/null 2>&1 &

Bây giờ bạn thử share lên Facebook thử xem, nếu nó change hình người mẫu là bạn đã thành công rồi đấy.

Hướng dẫn bằng video:

 

 

Update Scraps:

https://graph.facebook.com/?id={url-encode}&access_token={token}&method=post

Ví dụ:

https://graph.facebook.com/?id=http%3A%2F%2Ftangduongtrieu.com%2Fcrush%2F&access_token=EAACEdEose0cBAGygVzCIifvXxLeMVDKVJvHxoPZBmo2gVDlzumoRE3F75lZBgKlBhcHCdXeMd0xR5AYMtrSLlnjQClcvciOMgfZCopkZCwn03MGkeH5boPohdAtNsncrUEd57WwGg7Ly2xZBmxFhZCvMFqZBc1Eq8qhtWfJIQYKA9BpasCIej1kBrMDfQxDub3qgZD&method=post

 

 

Tìm ở google:
  • wowcrush com
Updated: 16/06/2017 — 5:28 chiều
Dương Triều Blog © 2016