Hướng dẫn update theme của MyThemeShop

Nhóm phát triển của MyThemeShop vừa ra mắt Plugin cho phép update theme một cách nhanh chóng và đơn giản.

Kết nối với tài khoản MyThemeShop của bạn qua các bước sau:

1. Đến WordPress Dashboad > Plugin > Add New và nhập vào “MyThemeShop Connect” trong khung tìm kiếm Plugin. Bạn cũng có thể download Plugin này ở trang chủ MyThemeShop.

2. Click vào “Activate Plugin” để hoàn thành quá trình download và cài đặt.

3. Đến WordPress Dashboard > MyThemeShop nhập username and password của tài khoản MyThemeShop. Sau khi login thành công  kiểm tra và update.

screenshot-1

4. Đơn giản đến “Dashboard > Updates” và update theme bình thường giống như Theme mặc định của Wordpres.

screenshot-3

Chú ý: Các thay đổi CSS sẽ được giữ lại nhưng các thay đổi về PHP sẽ được cập nhật nên bạn cần backup trước khi thực hiện các thao tác.

Tham khảo: https://wordpress.org/plugins/mythemeshop-connect/screenshots/

Dương Triều Blog © 2016