Thẻ: minhnhut

Cách mua tên miền quốc tế hết hạng và vòng đời tên miền

Tên miền quốc tế là quyền sở hữu của cá nhân (hoặc tổ chức) đã đăng ký với ICANN cho tới khi bạn không tiếp tục trả tiền để tiếp tục sử dụng. Sau khi bạn không tiếp tục sử dụng tên miền đó, bạn có biết nó sẽ ra sao không? Dưới đây là vòng […]

Dương Triều Blog © 2016