BookMark

Domain

Name.com

Godaddy.com

https://www.namecheap.com/

Hosting

Stablehost.com

Hostgator.com

A2hosting.com

VPS

Vultr.com

Digitalocean.com

Linode.com

Themes

MyThemeShop

Theme-Junkie

Keyword Suggest

Ubersuggest.org

Keywordtool.io

Adwords Suggest

keywordshitter

Ahrefs.com

Webmasters Tools

Moz.com

Addon SEO

SEOquake

MozBar

Analyze Optimize

Google Insights

Google Mobile Friendly

Structured data

Tools.pingdom.com

Gtmetrix.com

CSS + JS Optimize

CSScompressor.com

htmlcompressor.com

Forums SEO

idichvuseo.com

seomxh.com

thegioiseo.com

Advertisers

Adwords

Facebook.com

Coccoc.com

Bing.com

SoftWare

Notepad++

FileZilla

Putty

Winrar

Longtail Pro

GSA

List Forums

Danh sách 5000 Forums để xây dựng liên kết

Buy Expired Domains

Expired Domains

Archive.org

Check Keywords

Whatsmyserp.com

Rank-tracker

Proranktracker.com

5 thoughts on “BookMark”

  1. ở cái forum SEO mình nghĩ là chỉ đc cái idichvuseo còn gọi là có tí chất lượng
    SEOMXH là cái ổ spam rồi, còn cái thegioiseo chỉ được cái dịch bài ra thôi, thực tế là dịch ra nhưng cũng ít người đọc vì nó k thực tế, k có vd minh họa mà theo kiểu lý thuyết suông

    1. Theme này mình chỉ chỉnh css chứ code mình không đụng nhiều.
      Bạn cần chỉnh những gì cứ viết ra mình sẽ giúp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *