Code script tự động Like facebook ẩn đặt trên website

Tăng lượng Like + Follow facebook đơn giản bằng cách đặt script vào website, và ngồi rung đùi nhận Like.

Mấy script này được share trên mang và không khuyến khích sử dụng, vì website dễ bị phạt.

Code Like Fanpage

Code Follower Facebook

Updated: 03/11/2016 — 9:50 chiều
Tăng Dương Triều © 2017