Full-Text Search cho MySQL

Thêm FullText

ALTER TABLE `Table` ADD FULLTEXT (`Cot`);

Truy vấn

SELECT * FROM `Table` WHERE MATCH (`Cot`) AGAINST ('giá trị cần tìm');

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *