Hướng dẫn đổi tên miền nhưng vẫn giữ ranking Google

Nhiều lúc phân tích một số website, thấy ranking một số từ khóa rất cao nhưng khi kiểm tra backlink thì không thấy bất kì 1 cái nào. Đó là vì họ dùng cách này, chuyển hướng toàn bộ tên miền cũ sang tên miền mới mà vẫn giữ backlink và ranking.

Giả sử domain cũ của bạn là: tenmiencu.com và domain mới mà bạn muốn chuyển đến là tenmienmoi.com

Bước 1: Nội dung file .htaccess của tenmiencu.com như sau:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^tenmiencu.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^tenmiencu.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://tenmienmoi.com/$1 [L,R=301,NC]

Nếu bạn dùng nginx thì dùng cái này: http://winginx.com/en/htaccess để convert qua.

Bước 2: Thông báo với google thay đổi tên miền bằng Webmaster tools

Đầu tiên bạn chọn tenmiencu.com -> Pick your new site from the list chọn “tenmienmoi.com” -> Nhấn “Submit”.

Đợi google check xong sẽ gửi phản hồi.

 

 

Một bình luận về “Hướng dẫn đổi tên miền nhưng vẫn giữ ranking Google”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *