Hướng dẫn Việt Hóa plugin WordPress

Demo: Plugin JetPack

Plugin này sử dụng file Việt hóa đuôi: jetpack-vi.mo được mã hóa riêng nên không Việt hóa bằng Notepad++ được.

Vào: https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/jetpack/dev/vi/default

Export thành file .po về dùng Notepad++ việt hóa. Như mình thì edit chỉ 2 dòng

#: modules/subscriptions.php:613
msgid "Notify me of follow-up comments by email."
msgstr "Theo dõi những bình luận tiếp theo qua email."
#: modules/subscriptions.php:632
msgid "Notify me of new posts by email."
msgstr "Theo dõi bài viết mới qua email."

Xong rồi conver từ đuôi *.po sang đuôi *.mo

Dùng công cụ online: http://po2mo.net/

Đổi tên file .mo vừa tạo thành jetpack-vi.mo rồi chép đè vào thư mục của website /public/wp-content/plugins/jetpack/languages/

Xóa cache rồi F5 lại website để nhìn thấy các thay đổi.