Kill nhiều processes cùng lúc trong Linux

To kill all PHP Processes

kill $(ps aux | grep '[p]hp' | awk '{print $2}')

To kill all Nginx Processes

kill $(ps aux | grep '[n]ginx' | awk '{print $2}')

To kill all MySQL Processes

kill $(ps aux | grep '[m]ysql' | awk '{print $2}')

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *