Chuyên mục: Kinh nghiệm

Một số dòng code hay tùy chỉnh functions.php của WordPress

//Làm đẹp code HTML ngay hàng thẳng lối add_action(‘get_header’, ‘gkp_html_minify_start’); function gkp_html_minify_start()  {     ob_start( ‘gkp_html_minyfy_finish’ ); } function gkp_html_minyfy_finish( $html )  {    // Suppression des commentaires HTML,    // sauf les commentaires conditionnels pour IE    $html = preg_replace(‘/<!–(?!s*(?:[if [^]]+]|!|>))(?:(?!–>).)*–>/s’, ”, $html);    // Suppression des espaces vides    $html = str_replace(array(“\r”, “\r\n”, […]

Trang 1 trên 1212345...10...Trang cuối »
Tăng Dương Triều © 2017 Frontier Theme