Cách tăng cường bảo mật 2 lớp cho Namecheap

Bảo mật 2 lớp (2-step verification) là cơ chế xác thực đăng nhập hai lần, lần đầu đăng nhập với mật khẩu như thông thường, sau khi đăng nhập thành công sẽ đến bước xác nhận đăng nhập bằng một mã số ngẫu nhiên được gửi qua điện thoại. Như vậy cơ chế đăng nhập […]

Tăng Dương Triều © 2017