Chuyên mục: Tản mạn

Cái Tôi của Tây và Ta

CHÚT QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN Để nói nghe chơi ! Ở Mỹ hay một xã hội văn minh phương tây, người ta thường đề cao giá trị của từng cá nhân. Một con người có thể làm thay đổi xã hội, bởi vậy nên mới có người như: Albert Einstein, Isaac Newton, Thomas Edison…   […]

Trang 1 trên 212
Tăng Dương Triều © 2017 Frontier Theme