PHP cơ bản và nâng cao

Nội dung trangTính thời gian xử lý lệnhSử dụng IF trong ECHOTìm String trong String Tính thời gian xử lý lệnh $start = microtime(true);sleep(10);$time_elapsed_secs = microtime(true) – $start; echo $time_elapsed_secs; Sử dụng IF trong ECHO echo “Một Hai Ba “.(($val==’aaa’) ? ‘Điều kiện đúng’ : ‘Nếu không đúng’).”Bốn Năm Sáu”; Tìm String trong String $a … Read more

Mở Port trên Windows 10

Trên Windows 10 Mở Windows Firewall. Click vào Inbound Rules -> New Rule Chọn Custom -> Next Chọn All Programs -> Next Prototype chọn “TCP” Local Port chọn “Specific Ports“ Nhập Port muốn mở ví dụ: 3389 -> Next Scope -> Next Action -> Next Profile -> Next Name -> Nhập tên ví dụ: “Remote … Read more

Biến máy tính Windows thành Server Phim để xem từ Điện thoại, iPad, Tivi…

Nội dung trangGiải pháp là gì ?Cần chuẩn bị những gì?Đầu tiên bạn phải xác định nhu cầu của bạn trước đã.Ổ cứng HDDBộ vi xử lý CPUCard đồ họa GPU Tốc độ mạng NetWork.Cài đặt và cấu hình Nhiều người trong chúng ta có thói quen tải rất nhiều phim về máy tính để … Read more

Các dòng lệnh cơ bản và nâng cao khi sử dụng Linux

Nội dung trangI. VỚI NỘI DUNG FILE.Xem 10 dòng đầu tiênXem 10 dòng cuốiXem từ dòng 10 đến dòng 20Xóa dòng 10 đến dòng 20, sau đó tạo file mớiXóa các dòng có nội dung là “error”, sau đó tạo file mớiTìm các dòng có nội dung là error, xuất ra màn hình là dòng nào.Xem … Read more

Một số câu lệnh cơ bản và nâng cao MySQL

Nội dung trangCơ bảnLogin MySQL.Tạo user và Database.Tạo table.Chèn thêm 1 cột.Ghi dòng.Update dòng 1Xóa dòng 1Đếm số dòngThêm chỉ mục Index.Drop IndexDump all databaseNâng cao.Full text searchXóa dữ liệu trùng nhau của dòng.Replace trong MySQLUpdate String Cột 1 sang Cột 2Update nếu trùng nhau.Lấy danh sách hàng có giá trị trùng nhauTối ưu Select … Read more

Tổng hợp kiến thức Jquery, JavaScript

Nội dung trangDelay khi onkeyupChecked nhiều input radio chung ID cùng lúcVòng lặp Get hoặc Set tất cả giá trị cho TABLEHành động Checked hoặc Unchecked trong checkbox Delay khi onkeyup //Sử dụng function này function delay(callback, ms) { var timer = 0; return function() { var context = this, args = arguments; clearTimeout(timer); timer … Read more

Chuyển file HTML thành PDF hoặc Image với Linux

Cách 1. yum install fontconfig libXrender libXext xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-75dpi freetype libpng zlib libjpeg-turbo wget http://downloads.wkhtmltopdf.org/0.12/0.12.5/wkhtmltox-0.12.5-1.centos7.x86_64.rpm rpm -Uvh wkhtmltox-0.12.5-1.centos7.x86_64.rpm Cách 2 Cài đặt evince yum install evince Cài đặt wkhtmltopdf wget http://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.4/wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz Giải nén tar -xvf wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz Copy tới /usr/bin/ cp wkhtmltox/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/ cp wkhtmltox/bin/wkhtmltoimages /usr/bin/ Lệnh chuyển HTML thành PDF wkhtmltopdf file.html file.pdf Lệnh chuyển HTML thành … Read more