PHP cơ bản và nâng cao

Nội dung trangTính thời gian xử lý lệnhSử dụng IF trong ECHOTìm String trong String Tính thời gian xử lý lệnh $start = microtime(true);sleep(10);$time_elapsed_secs = microtime(true) – $start; echo $time_elapsed_secs; Sử dụng IF trong ECHO echo “Một Hai Ba “.(($val==’aaa’) ? ‘Điều kiện đúng’ : ‘Nếu không đúng’).”Bốn Năm Sáu”; Tìm String trong String $a … Continue reading PHP cơ bản và nâng cao

Biến máy tính Windows thành Server Phim để xem từ Điện thoại, iPad, Tivi…

Nội dung trangGiải pháp là gì ?Cần chuẩn bị những gì?Đầu tiên bạn phải xác định nhu cầu của bạn trước đã.Ổ cứng HDDBộ vi xử lý CPUCard đồ họa GPU Tốc độ mạng NetWork.Cài đặt và cấu hình Nhiều người trong chúng ta có thói quen tải rất nhiều phim về máy tính để … Continue reading Biến máy tính Windows thành Server Phim để xem từ Điện thoại, iPad, Tivi…

Tổng quan về việc nâng cấp tốc độ mạng lên 1Gbps, 10Gbps

Nội dung trangROUTERSWITCHCARDCABLE Vọc mãi cuối cũng cũng đạt đến tốc độ này => 1Gbps. Trong khi tốc độ mạng của thế giới đang hướng đến 10Gbps và còn hơn thế nữa thì ở VN mình vẫn lẹc đẹc ở 100 Mbps và nếu như mạng internet nhà bạn có là 130Mbps thì nó vẫn … Continue reading Tổng quan về việc nâng cấp tốc độ mạng lên 1Gbps, 10Gbps

Các dòng lệnh cơ bản và nâng cao khi sử dụng Linux

Nội dung trangI. VỚI NỘI DUNG FILE.Xem 10 dòng đầu tiênXem 10 dòng cuốiXem từ dòng 10 đến dòng 20Xóa dòng 10 đến dòng 20, sau đó tạo file mớiXóa các dòng có nội dung là “error”, sau đó tạo file mớiTìm các dòng có nội dung là error, xuất ra màn hình là dòng nào.Xem … Continue reading Các dòng lệnh cơ bản và nâng cao khi sử dụng Linux

Một số câu lệnh cơ bản và nâng cao MySQL

Nội dung trangCơ bảnLogin MySQL.Tạo user và Database.Tạo table.Chèn thêm 1 cột.Ghi dòng.Update dòng 1Xóa dòng 1Đếm số dòngThêm chỉ mục Index.Drop IndexDump all databaseNâng cao.Full text searchXóa dữ liệu trùng nhau của dòng.Replace trong MySQLUpdate String Cột 1 sang Cột 2Update nếu trùng nhau.Lấy danh sách hàng có giá trị trùng nhauTối ưu Select … Continue reading Một số câu lệnh cơ bản và nâng cao MySQL

Tổng hợp kiến thức Jquery, JavaScript

Nội dung trangDelay khi onkeyupChecked nhiều input radio chung ID cùng lúcVòng lặp Get hoặc Set tất cả giá trị cho TABLEHành động Checked hoặc Unchecked trong checkbox Delay khi onkeyup //Sử dụng function này function delay(callback, ms) { var timer = 0; return function() { var context = this, args = arguments; clearTimeout(timer); timer … Continue reading Tổng hợp kiến thức Jquery, JavaScript

Chuyển file HTML thành PDF hoặc Image với Linux

Cách 1. yum install fontconfig libXrender libXext xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-fonts-75dpi freetype libpng zlib libjpeg-turbo wget https://downloads.wkhtmltopdf.org/0.12/0.12.5/wkhtmltox-0.12.5-1.centos7.x86_64.rpm rpm -Uvh wkhtmltox-0.12.5-1.centos7.x86_64.rpm Cách 2 Cài đặt evince yum install evince Cài đặt wkhtmltopdf wget https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.4/wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz Giải nén tar -xvf wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz Copy tới /usr/bin/ cp wkhtmltox/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/ cp wkhtmltox/bin/wkhtmltoimages /usr/bin/ Lệnh chuyển HTML thành PDF wkhtmltopdf file.html file.pdf Lệnh chuyển HTML thành … Continue reading Chuyển file HTML thành PDF hoặc Image với Linux

Dùng rSync và SSH key để đẩy Data từ Nas lên Server Linux Centos

Ví dụ IP của server là: 100.100.100 IP của nas là: 111.111.111 CHẠY TRÊN SERVER Tạo SSH Key trên server Linux centos ssh-keygen -t rsa Tạo authorized_keys cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys Chmod cho Folder .ssh và File authorized_keys vừa tạo chmod 700 ~/.ssh chmod 600 ~/ssh/authorized_keys Cấu hình server Linux Centos nano /etc/ssh/sshd_config Sửa thành PubkeyAuthentication … Continue reading Dùng rSync và SSH key để đẩy Data từ Nas lên Server Linux Centos