Mở Port trên Windows 10

Trên Windows 10

Mở Windows Firewall.

Click vào Inbound Rules -> New Rule

Chọn Custom -> Next

Chọn All Programs -> Next

Prototype chọn “TCP

Local Port chọn “Specific Ports

Nhập Port muốn mở ví dụ: 3389 -> Next

Scope -> Next

Action -> Next

Profile -> Next

Name -> Nhập tên ví dụ: “Remote Desktop

-> Done

Đối với máy tính cài Kaspersky

Vào Setting

Chọn Protection -> Firewall

Click Add

Nhập như hình bên dưới -> Click Save

Done !

2 thoughts on “Mở Port trên Windows 10”

  1. hướng dẫn của bạn kèm theo hình ảnh nên mình dễ dàng thao tác và đã Mở Port thành công rồi nhé, cảm ơn bạn nhiều luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *