1001 thủ thuật sử dụng Notepad ++

I. Xóa dòng + điều kiện

1. Xóa các dòng có chứa kí tự (delete line if contains)

Ví dụ cần xóa tất cả các dòng có chứa từ “help

Bước 1. Menu Search -> Mark ... hoặc Ctr + F chọn Tab là Mark
Bước 2. Nhập từ khóa vào ô Find what là: help
Bước 3. Check vào Bookmark line và Wrap aroud -> click vào Mark All (nó sẽ đánh dấu tất cả các dòng có chứa từ help)
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Bookmarked Lines (xóa tất cả các dòng đã book mark)

2. Xóa các dòng không chứa kí tự (delete line if not contains)

Các bước 1,2,3 giống như trên.
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Unmarked Lines (xóa tất cả các dòng không book mark)

3. Xóa các dòng trắng (delete blank lines)

Menu Edit -> Line Operations -> Remove Empty Lines (Containing Black Character)

4. Xóa dòng ít hơn n kí tự (Removing lines with less than n characters)

Ví dụ xóa dòng có ít hơn 10 kí tự

^.{0,10}(\r\n?|\n|$)

5. Xóa dòng nhiều hơn n kí tự (Removing lines with than more n characters)

Ví dụ xóa dòng có nhiều hơn 10 kí tự

.{10}.+(\r?\n|\n|$)

6. Xóa các dòng trùng nhau (Remove duplicate lines)

Xem tại đây: http://tangduongtrieu.com/loai-bo-du-lieu-trung-nhau-bang-notepad/

II. Thêm kí tự vào dòng

1. Thêm kí tự vào đầu dòng (Insert characters to begin line)

Ví dụ thêm vào từ help vào đầu, ở tất cả các dòng.

Find What: ^ -> Replace with: help

2. Thêm kí tự vào cuối dòng (Insert characters to end line)

Ví dụ thêm vào từ help vào cuối, ở tất cả các dòng.

Find What: $ -> Replace with: help

3. Thêm kí tự vào giữa 2 kí tự trong dòng

Ví dụ thêm khoảng trăng vào giữa tất cả kí tự trong dòng abcd -> a b c d

Find What: (.) -> Replace with: $1 

Chú ý: có khoảng trắng ở sau kí tự $1

III. Xóa kí tự trong dòng

1.Xóa dấu kí tự cuối cùng trong dòng.

ví dụ xóa kí tự / ở cuối dòng

Find What: /$ -> Replace with: để trống

2.Xóa ký tự ở đầu dòng.

Ví dụ xóa http:// ở đầu dòng

Find What: ^http:// -> Replace with: để trống

3. Xóa tất cả ký tự ở sau 1 một ký tự nào đó

Ví dụ xóa tất cả ký tự ở sau từ help trong dòng

 Find What: help.* -> Replace để trống

4. Xóa tất các ký tự ở trước 1 ký tự nào đó trong dòng

Ví dụ xóa tất cả ký tự ở trước từ help trong dòng

 Find What: ^.+help -> Replace để trống

5. Xóa tất cả số (numbers) trong dòng

 Find What: [0-9]+ -> Replace để trống

6. Xóa dấu chấm đầu tiên trong dòng

 Find What: ^.?(.*) -> Replace: \1

7. Xóa kí tự ở đầu và ở cuối dòng.

Ví dụ: 20000sat 284sat 1440mins -> 284sat như vậy là xóa 20000sat ở đầu dòng và xóa 1440mins ở cuối dòng chỉ lấy 284sat ở giữa.

Find What: ^.{9}(.*).{9}$ -> Replace: $1

Giải thích: ^.{9}(.*).{9}$ regex xóa 9 kí tự ở đầu và 9 kí tự ở cuối, giữ lại đoạn giữa.

IV. Tìm ký tự trong dòng

1.Tìm dòng có 3 số liên tiếp sau

Find what: /d/d/d

còn nữa …

7 thoughts on “1001 thủ thuật sử dụng Notepad ++”

 1. có cách nào thêm 1 kí tự hoặc 1 khoảng trắng vào tất cả các kí tự ko ạ
  ví dụ mình có 1 dãy kí tự abcd mình muốn nó thành a b c d thì sao ạ

 2. chào bạn
  Mình có dòng này: 20000sat 284sat 1440mins
  mình muốn xóa: 20000sat và 1440mins để lại 284sat thì dùng lệnh nào đc. cảm ơn bạn

 3. xóa kí tự ở giữa thì sao add
  20000sat 284sat 1440mins
  xóa 284sat giữ lại 20000sat 1440mins

 4. Bạn giúp mình tìm các điều kiện như sau với:
  1. Các dòng chỉ có các chữ số
  2. Các dòng bắt đầu bằng 2 chữ số và tiếp sau đó là dấu “:” (hai chấm)
  3. Các cụm từ có điều kiện. Ví dụ cụm từ gồm dấu “,” và 3 con số ở cuối các dòng
  Cảm ơn

 5. Tên: A
  Họ : B
  Năm Sinh : 1990
  Địa Chỉ : Quảng Phú
  Thành Phố : Quảng Trạch
  Tỉnh : Quảng Bình
  SĐT : 01234567899
  mình có 1 type kiểu này thì có cách nào cho nó về thành 1 dòng được không ạ,
  fix thành : A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 012345699
  Cảm ơn ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *