1001 thủ thuật sử dụng Notepad ++

I. Xóa dòng + điều kiện

1. Xóa các dòng có chứa kí tự (delete line if contains)

Ví dụ cần xóa tất cả các dòng có chứa từ “help

Bước 1. Menu Search -> Mark ... hoặc Ctr + F chọn Tab là Mark
Bước 2. Nhập từ khóa vào ô Find what là: help
Bước 3. Check vào Bookmark line và Wrap aroud -> click vào Mark All (nó sẽ đánh dấu tất cả các dòng có chứa từ help)
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Bookmarked Lines (xóa tất cả các dòng đã book mark)

2. Xóa các dòng không chứa kí tự (delete line if not contains)

Các bước 1,2,3 giống như trên.
Bước 4: Menu -> Bookmark -> Remove Unmarked Lines (xóa tất cả các dòng không book mark)

3. Xóa các dòng trắng (delete blank lines)

Menu Edit -> Line Operations -> Remove Empty Lines (Containing Black Character)

4. Xóa dòng ít hơn n kí tự (Removing lines with less than n characters)

Ví dụ xóa dòng có ít hơn 10 kí tự

^.{0,10}(\r\n?|\n|$)

5. Xóa dòng nhiều hơn n kí tự (Removing lines with than more n characters)

Ví dụ xóa dòng có nhiều hơn 10 kí tự

.{10}.+(\r?\n|\n|$)

6. Xóa các dòng trùng nhau (Remove duplicate lines)

Xem tại đây: https://tangduongtrieu.com/loai-bo-du-lieu-trung-nhau-bang-notepad/

II. Thêm kí tự vào dòng

1. Thêm kí tự vào đầu dòng (Insert characters to begin line)

Ví dụ thêm vào từ help vào đầu, ở tất cả các dòng.

Find What: ^ -> Replace with: help

2. Thêm kí tự vào cuối dòng (Insert characters to end line)

Ví dụ thêm vào từ help vào cuối, ở tất cả các dòng.

Find What: $ -> Replace with: help

3. Thêm kí tự vào giữa 2 kí tự trong dòng

Ví dụ thêm khoảng trăng vào giữa tất cả kí tự trong dòng abcd -> a b c d

Find What: (.) -> Replace with: $1 

Chú ý: có khoảng trắng ở sau kí tự $1

III. Xóa kí tự trong dòng

1.Xóa dấu kí tự cuối cùng trong dòng.

ví dụ xóa kí tự / ở cuối dòng

Find What: /$ -> Replace with: để trống

2.Xóa ký tự ở đầu dòng.

Ví dụ xóa https:// ở đầu dòng

Find What: ^https:// -> Replace with: để trống

3. Xóa tất cả ký tự ở sau 1 một ký tự nào đó

Ví dụ xóa tất cả ký tự ở sau từ help trong dòng

 Find What: help.* -> Replace để trống

4. Xóa tất các ký tự ở trước 1 ký tự nào đó trong dòng

Ví dụ xóa tất cả ký tự ở trước từ help trong dòng

 Find What: ^.+help -> Replace để trống

5. Xóa tất cả số (numbers) trong dòng

 Find What: [0-9]+ -> Replace để trống

6. Xóa dấu chấm đầu tiên trong dòng

 Find What: ^.?(.*) -> Replace: \1

7. Xóa kí tự ở đầu và ở cuối dòng.

Ví dụ: 20000sat 284sat 1440mins -> 284sat như vậy là xóa 20000sat ở đầu dòng và xóa 1440mins ở cuối dòng chỉ lấy 284sat ở giữa.

Find What: ^.{9}(.*).{9}$ -> Replace: $1

Giải thích: ^.{9}(.*).{9}$ regex xóa 9 kí tự ở đầu và 9 kí tự ở cuối, giữ lại đoạn giữa.

IV. Tìm ký tự trong dòng

1.Tìm dòng có 3 số liên tiếp sau

Find what: /d/d/d

2. Tìm dòng là số

^\d+

3. Tìm dòng có 2 số liên tiếp nhau và phía sau là dấu 2 chấm “:”

^\d\d:$

V. Câu hỏi trong bài

1.Câu hỏi của bạn Anh

Text Gốc

Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899
Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899
Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899
Tên: A
Họ : B
Năm Sinh : 1990
Địa Chỉ : Quảng Phú
Thành Phố : Quảng Trạch
Tỉnh : Quảng Bình
SĐT : 01234567899

Thành

A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899
A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899
A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899
A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 01234567899

Bước 1:

Find what:

Tên: 

Thành

\n

Mục đích xóa cái Tên : thành xuống dòng

Bước 2:

Find what:

^(.*): 

thành (chú ý có 2 khoảng trắng phía trước và phía sau của dấu |)

 | 

Giải thích: Tìm string trước dấu 2 chấm “:” và đổi thành dấu “|

Bước 3:

Find what:

\r\n

Thành (Empty)

 

Giải thích: Xóa cái xuống dòng.

Xem kết quả:

còn nữa …

28 thoughts on “1001 thủ thuật sử dụng Notepad ++”

 1. có cách nào thêm 1 kí tự hoặc 1 khoảng trắng vào tất cả các kí tự ko ạ
  ví dụ mình có 1 dãy kí tự abcd mình muốn nó thành a b c d thì sao ạ

 2. chào bạn
  Mình có dòng này: 20000sat 284sat 1440mins
  mình muốn xóa: 20000sat và 1440mins để lại 284sat thì dùng lệnh nào đc. cảm ơn bạn

 3. xóa kí tự ở giữa thì sao add
  20000sat 284sat 1440mins
  xóa 284sat giữ lại 20000sat 1440mins

 4. Bạn giúp mình tìm các điều kiện như sau với:
  1. Các dòng chỉ có các chữ số
  2. Các dòng bắt đầu bằng 2 chữ số và tiếp sau đó là dấu “:” (hai chấm)
  3. Các cụm từ có điều kiện. Ví dụ cụm từ gồm dấu “,” và 3 con số ở cuối các dòng
  Cảm ơn

 5. Tên: A
  Họ : B
  Năm Sinh : 1990
  Địa Chỉ : Quảng Phú
  Thành Phố : Quảng Trạch
  Tỉnh : Quảng Bình
  SĐT : 01234567899
  mình có 1 type kiểu này thì có cách nào cho nó về thành 1 dòng được không ạ,
  fix thành : A | B | 1990 | Quảng Phú | Quảng Trạch | Quảng Bình | 012345699
  Cảm ơn ạ!

 6. anh có cách nào xóa hết các ký tự trong dấu ( ) không, các kí tự trong dấu ( ) có thể khác nhau.
  Ví dụ: ( abcd), (acds), (abss)…
  em muốn xóa hết các ký tự trong ( ) hoặc xóa được cả cụm đó thì càng tốt
  Em cảm ơn trước ạ!

 7. anh có biết làm sao để xuống dòng để dòng ngắn lại mà không cắt phải chữ không anh.
  VD: cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam >>> cắt 10 chữ một
  KQ: cộng hòa x
  ã hội chủ
  nghĩa việt
  nam
  nhưng em muốn cắt < hoặc = 10 chữ xuống dòng mà không bị cắt vào chữ mà cắt ở khoảng trống thì làm cách nào
  VD: cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
  KQ: cộng hòa
  xã hội
  chủ nghĩa
  việt nam

  1. mình mò và đã thành công
   $ thêm cách cuối dòng
   (^.{0,10})( ) thay thế \1\2\n
   sau đó loại bỏ dòng trống đã thử áp dụng mấy cái văn bản dài
   mấy tiếng nghịch lại hay

 8. Bạn có cách nào để chuyển 1 ký tự bấy kỳ từ chữ thường thành chữ hoa không? Ví dụ mình có văn bản có nhiều dòng, tất cả các dòng đều có 1 điểm chung là có dấu : mình muốn đổi ký tự đầu tiên sau dấu : đó thành chữ hoa ấy bạn.

 9. mình muốn thêm dấu cách giữa mỗi 5 ký tự
  bạn có cách nào hướng dẫn giúp mình với
  xin cảm ơn

 10. bạn ơi có cách nào chuyển dòng lẻ lên dòng chẵn gộp vào như kiểu chẵn:lẻ như này được k ạ

 11. minh cảm ơn rất nhiều về nhưng bài viết của bạn dành cho mọi người, mong bạn ko bao giờ quên mọi người rất cần bạn giúp đỡ, có những lúc mình gặp rắc rối và mình google và ra trang web của bạn, mình đọc và giải quyết được vấn đề của mình, cảm ơn rất nhiều

 12. Mình muốn hỏi là mình muốn thêm kí tự vào đầu các dòng riêng biệt (Không phải thêm kí tự vào đầu tất cả các dòng như lệnh ^) thì phải làm thế nào?

  Ví dụ:
  1 (Running head)
  TEXT
  TEXT
  2 (Running head)
  TEXT
  TEXT
  TEXT

  Chuyển thành:
  Ví dụ:
  Page 1 (Running head)
  TEXT
  TEXT
  Page 2 (Running head)
  TEXT
  TEXT
  TEXT

  Cảm ơn bạn nhiều.

 13. ví dụ mình có đoạn :
  dòng 1 : aaa-bbb-ccc-ddd
  dòng 2 : aaa-eee-fff-bbb
  dòng 3 : aaa-fff-ggg-iii
  dòng 4 : aaa-eee-bbb-fff
  dòng n : …

  có cách nào để nop++ tìm ra dc dòng có chứa kí tự “aaa” và “bbb” (nằm ở những vị trí khác nhai) thì sẽ có thể xóa hoặc thay thế được dòng đó?
  Tôi muốn kết quả trả về là tìm được dòng số 1, 2, 4 vì nó có cả kí tự “aaa” và kí tự “bbb”
  cảm ơn !

 14. xin chào. Tôi có 1 câu hỏi.
  Ví dụ tôi có 1 file như sau
  aaaa-aaaa
  bbbb-bbbb
  cccc-cccc
  Tôi muốn chèm 1 dòng dddd-dddd vào dưới mỗi dòng. file hoàn thiện sẽ như thế này.
  aaaa-aaaa
  dddd-dddd
  bbbb-bbbb
  dddd-dddd
  cccc-cccc
  dddd-dddd

  Bạn có thể giúp tôi không?

 15. Có cách nào lấy lại dữ liệu mình lỡ tắt mà quên lưu trên notepad ++ được ko ạ

 16. cho mình hỏi đánh số thứ tự các dòng theo dãy tăng dần như exel thì có cách nào k ạ. mình đang cần đánh stt tầm 1000 dòng :(

 17. Mình có note ngày tháng năm sinh dạng mm/dd/yyyy giờ muốn chuyển thành mm-dd-yyyy thì phải làm sao vậy admin

 18. Có cách nào để tìm toàn bộ dòng có dấu phảy ở cuối dòng không ạ?
  Em cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *