Hướng dẫn cách xóa website khỏi VPS dùng CentMinMod

Xóa các file:

Khi add domain thông qua./centmin.sh nó sẽ tạo một số file sau đây:

vHost của tên miền: /usr/local/nginx/conf/conf.d/websitecuaban.com.conf
SSL nếu bạn chọn Yes trong lúc add: /usr/local/nginx/conf/conf.d/websitecuaban.com.ssl.conf
Thư mục chính của domain: /home/nginx/domains/websitecuaban.com/

Giờ chỉ cần xóa nó là xong(nhớ backup lại trước khi xóa nhé):

rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/websitecuaban.com.conf
rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/websitecuaban.com.ssl.conf
rm -rf /home/nginx/domains/websitecuaban.com/

Trong  Centmin Mod 1.2.3-eva2000.08 mới nhất thì làm thế này:

rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/websitecuaban.com.conf
rm -rf /usr/local/nginx/conf/conf.d/websitecuaban.com.ssl.conf
rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/websitecuaban.com/websitecuaban.com.crt
rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/websitecuaban.com/websitecuaban.com.key
rm -rf /usr/local/nginx/conf/ssl/websitecuaban.com/websitecuaban.com.csr
rm -rf /home/nginx/domains/websitecuaban.com

Xóa Databse:

Xem bài này: https://tangduongtrieu.com/dong-lenh-xem-va-xoa-user-database-trong-mysql/

xong rồi thì khởi động lại nginx

ngxrestart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *