Cách tìm ra IP thật của domain sử dụng CloudFlare

1. Ping thử với một số Sub domain sau:

  • ping direct-connect.domain.com
  • ping direct.domain.com
  • ping ftp.domain.com
  • ping cpanel.domain.com
  • ping mail.domain.com

2. Thử may mắn với:

http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=

3. Chuyên nghiệp hơn thì dùng nmap

# nmap --script dns-brute -sn <target>

Tìm ra IP rồi thì xem site mở Port nào bằng

# nmap -sV -sS -F <target>

2 bình luận về “Cách tìm ra IP thật của domain sử dụng CloudFlare”

  1. mình tưởng dùng cloudflare nó ẩn luôn ip cho mình mà người khác không tìm được chứ, tính làm vệ tinh dùng thằng này, nếu google tìm ra ip thật thì không hay lắm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *