4 cách loại bỏ chức năng bình luận của WordPress

I: Áp dụng cho các bài viết về sau

Wp-admin -> Setting -> Discussion -> Uncheck (Allow people to post comments on new articles)

II: Áp dụng cho từng bài viết

Wp-admin -> Posts -> All Post -> Di chuột vào bài viết cần sửa -> Quick edit -> Uncheck (Allow Comments)

hoặc

Wp-admin -> Posts -> All Post -> Edit -> Screen Options -> Check (Discussion) -> Kéo xuống dưới cùng -> Uncheck (allow comment)

III: Áp dụng cho tất cả các bài viết.

Cách 1:

Wp-admin -> Posts -> All Post -> Check vào title để chọn tất cả bài post -> Edit -> Apply --> Do not allow -> Update

tat-comment_2

tat-comment_1

tat-comment_3

Cách 2. Edit file single.php

Edit file

/wp-content/themes/themecuaban/single.php

Tìm và xóa dòng

<?php comments_template(); ?>

Cách 3: Ẩn khung comment với css Edit style.css

hide-comment

/wp-content/themes/themecuaban/style.css

Tìm class comment và thêm dòng

display:none;

IV: Sử dụng Plugin Disable Comments

 

3 thoughts on “4 cách loại bỏ chức năng bình luận của WordPress”

  1. Ad cho hỏi xíu là ở mục “III: Áp dụng cho tất cả các bài viết.”
    Mình đã làm theo cách này và thành công, nhưng có một thắc mắc là nếu mình tạo thêm 1 hoặc nhiều bài viết nữa thì những bài viết tạo sau đó có được loại bỏ khung cmt đi không ? hay lại vào đây và thực hiện thao tác này.
    Xin cảm ơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *