4 cách loại bỏ chức năng bình luận của WordPress

I: Áp dụng cho các bài viết về sau

Wp-admin -> Setting -> Discussion -> Uncheck (Allow people to post comments on new articles)

II: Áp dụng cho từng bài viết

Wp-admin -> Posts -> All Post -> Di chuột vào bài viết cần sửa -> Quick edit -> Uncheck (Allow Comments)

hoặc

Wp-admin -> Posts -> All Post -> Edit -> Screen Options -> Check (Discussion) -> Kéo xuống dưới cùng -> Uncheck (allow comment)

III: Áp dụng cho tất cả các bài viết.

Cách 1:

Wp-admin -> Posts -> All Post -> Check vào title để chọn tất cả bài post -> Edit -> Apply --> Do not allow -> Update

tat-comment_2

tat-comment_1

tat-comment_3

Cách 2. Edit file single.php

Edit file

/wp-content/themes/themecuaban/single.php

Tìm và xóa dòng

<?php comments_template(); ?>

Cách 3: Ẩn khung comment với css Edit style.css

hide-comment

/wp-content/themes/themecuaban/style.css

Tìm class comment và thêm dòng

display:none;

IV: Sử dụng Plugin Disable Comments

 

4 thoughts on “4 cách loại bỏ chức năng bình luận của WordPress”

  1. Ad cho hỏi xíu là ở mục “III: Áp dụng cho tất cả các bài viết.”
    Mình đã làm theo cách này và thành công, nhưng có một thắc mắc là nếu mình tạo thêm 1 hoặc nhiều bài viết nữa thì những bài viết tạo sau đó có được loại bỏ khung cmt đi không ? hay lại vào đây và thực hiện thao tác này.
    Xin cảm ơn !

  2. cho mình hỏi, mình loại bỏ chức năng bình luận áp dụng cho tất cả các bài viết, nghĩa là những bài viết sau mình không cần loại bỏ chức năng bình luận nữa hả add.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *