Cách xóa các hình ảnh không sử dụng trong WordPress

Khi upload ảnh bằng wordpress mặc định sẽ tạo là nhiều file ảnh với những kích thước khác nhau, tùy thuộc vào setting, plugin và theme. Lâu ngay nhưng file ảnh này sẽ làm cho website rất cồng kềnh. Đến lúc này chúng ta thường tìm cách đơn giản là xóa chúng đi.

Sử dụng Plugin Force Regenerate Thumbnails

Rất nhiều người sử dụng plugin Regenerating Thumbnails nhưng có 1 thực tế rằng, nó chỉ tạo ra thumbnail với những kích thước mới nhưng không xóa các file không dùng đến.

Giải pháp thay thế là sử dụng plugin Force Regenerate Thumbnails chức năng cũng giống như Regenerating Thumbnails nhưng khi tạo ra file mới thì nó xóa các định dạng cũ. Rất tuyệt

Force_Regenerate_Thumbnails

Dùng lệnh trong VPS

Di chuyển đến thư mục upload

cd /home/nginx/domains/websitecuaban.com/public/wp-content/uploads/

Tìm các file có đuôi .phg có tên chứa 320 hoặc 300 hoặc 200

find / \( -name *320*.png -o -name *300*.png -o -name *140*.png \)

Tìm và xóa đi

find / \( -name *320*.png -o -name *300*.png -o -name *140*.png \) -exec rm -rf {} \;

Hoặc di chuyển vào thư mục nào đó

find / \( -name *320*.png -o -name *300*.png -o -name *140*.png \) -exec mv {} /home/nginx/domains/websitecuaban.com/public/images \;

Chú ý:

  • Chú ý backup trước khi sử dụng plugin
  • Bài viết có thể bị lỗi ảnh, nếu lúc trước bạn sử dụng không phải file ảnh gốc (image-full).
  • Hãy thận trọng khi sử dụng lệnh rmmv

2 thoughts on “Cách xóa các hình ảnh không sử dụng trong WordPress”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *