Cách xóa class “hentry” trong post của WordPress

Khi sử dụng wordpress mặc định class "hentry" sẽ tự động được thêm vào trong post_class một số theme do không muốn hiển thị tên tác giả, ngày tháng và vcard để sẽ bị một số thông báo lỗi như:

Thiếu: author
Thiếu: entry-title
Thiếu: updated

hentry

Tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể thêm class của các thẻ đang bị thiếu để bổ sung.

Nhưng trong trường hợp không thích sự xuất hiện của các thẻ: author, ngày tháng, vcard … thì bạn có thể xóa luôn cái class hentry đó đi cho nhẹ nợ.

Bằng cách thêm đoạn sau vào cuối file functions.php

/**
* Remove hentry from post_class
*/
function isa_remove_hentry_class( $classes ) {
 $classes = array_diff( $classes, array( 'hentry' ) );
 return $classes;
}
add_filter( 'post_class', 'isa_remove_hentry_class' );

Để kiểm tra lại thì vào đây: https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/

2 thoughts on “Cách xóa class “hentry” trong post của WordPress”

  1. Bị lỗi hiển thị luôn cái code đó trên đầu website luôn bạn ạ.
    Bạn có cách nào khác fix lỗi đó không nhỉ?
    Thanks bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *