Khắc phục lỗi 404 plugins/feedback.php

Mấy nay tự nhiên trong Webmaster tools thông báo lỗi 404 quá chừng.

dạng như: http://www.domain.com/plugins/feedback.php?href=

Nguyên nhân chính có thể là do Facebook Comments Plugin nếu không cần thiết có thể xóa đi.

Hoặc bạn có thể dùng robots.txt để cấm không cho google bot craw link có dạng /plugins/feedback.php

Thêm đoạn này vào file robots.txt

Disallow: /plugins/feedback.php

 

3 thoughts on “Khắc phục lỗi 404 plugins/feedback.php”

    1. Edit robots.txt trong thư mục gốc của website bạn và add thêm đoạn này:

      Disallow: /plugins/feedback.php

Không cho phép ghi chú.