Cách phát hiện và chặn các liên kết, chuyển hướng xấu

Thời buổi này SEO khác trước nhiều quá, trước chỉ cần nội dung tốt, onpage chuẩn, đi link chăm là có Ranking tốt rồi, khỏi phải lo nghĩ. Giờ thì chơi xấu đủ kiểu, người tốt biết nhiều không phải để hại người khác, mà là để tránh bị kẻ xấu hạ gục. Vậy nên bổ sung xíu kiến thức cũng tốt chứ nhỉ.

Có 1 điều thú vị là nếu đối thủ đi link xấu thì tốt nhất bạn cứ nên im lặng và sử dụng các cách sau đây, vì thời gian để cấm 1 site chỉ có 2-3 phút, nhưng để đi được các liên kết xấu thì không phải dễ như vậy đâu.

I. Phát hiện và chặn các liên kết xấu.

Vậy thế nào là liên kết xấu ? Đơn giản nó là những liên kết không tốt cho quá trình SEO của bạn. Thông thường những liên kết này được mọi người ngầm hiểu là các backlink đến từ những site như: website về sex, khiêu dâm, website bị google banned, website spam link …

Cách phát hiện liên kết xấu ?

Chắc cú nhất là vào: Google Webmaster Tools

Vào phần Link to Your Site xem thử có domain nào lạ, liên kết đến web của bạn.

Tuy nhiên Webmaster Tools có 1 điểm yếu là cập nhật link rất chậm, đôi khi phát hiện ra là Website đã bị google banned rồi giải pháp bây giờ là sử dụng dịch vụ phân tích backlink như:

nhưng 2 site này cần phải trả phí, nên tốt nhất là bạn rủ 4-5 bạn cùng mua cho rẻ.

Hoặc cũng có thể yêu cầu check ahrefs miễn phí tại đây: Hướng dẫn sử dụng Ahrefs và giúp kiểm tra miễn phí

Chặn liên kết xấu

Dùng công cụ: Google Disavow Links

Tạo 1 file.txt với nội dung như sau:

#chặn link nào đó
https://lienketxau.com/spam-link-1/
https://lienketxau.com/spam-link-2/
https://lienketxau.com/spam-link-3/

#chặn domain
domain:lienketxau1.com
domain:lienketxau2.com
domain:lienketxau3.com

Thay phần màu đỏ cho phù hợp với site của bạn.

II. Phát hiện và chặn các redirect từ những site xấu

Cách phát hiện chuyển hướng đến từ site nào.

Thông thường mọi người hay dùng Analytic để phân tích nguồn đến.

Vào Analytic -> Acquisition -> Overview -> Referral

Tại đây xem thử website có những chuyển hướng từ những domain xấu nào.

Ngoài ra bạn cũng có thể xem các site đã referral đến web mình bằng Log hoặc trong Plugin Jetpack cũng có chức năng này.

Cấm referral từ một site nào đó bằng .htaccess

trong nội dung của .htaccess thêm đoạn sau:

SetEnvIfNoCase Referer "^https://([a-z0-9\-]+\.)?lienketxau\.com.*$" camreferral
Order Deny,Allow
Deny from env=camreferral
ErrorDocument 403 /403.html

Tham khảo: idichvuseo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *