Làm thế nào để lấy nội dung từ Facebook về site WordPress.

Nhiều bạn là dân SEO chắc cũng biết, nội dung trên Facebook rất tươi mới và tự nhiên. Vì chính sách bảo mật nên hầu như Facebook rất hạn chế cho Google index nội dung trên trang của nó.

Đặt biệt là những Groups đóng, hay Profile cá nhân không Public ra ngoài thì Google không thể nào với tay tới được.

Ngoài ra những Status đó được cập nhật hàng ngày với hàng trăm ngàn comment tự nhiên.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để get nội dung trên tường của Facebook về website WordPress.

Lúc trước mình có code một site php để get content nhưng nhận thấy một site thuần php sẽ rất mất thời gian nếu muốn làm nhiều site và tối ưu cho SEO cũng khó khăn hơn nên quyết định làm 1 cái Plugin WordPress.

Bạn có thể download tại đây: Get Content WordPress

Chức năng:
Có thể lấy nội dung trên tường của Fanpage, Groups và User bất kì.
Có thể lấy bình luận của trên Facebook và tạo thành bình luận trên WordPress.
Tự động lấy post mới trên feed Facebook theo giờ, hoặc ngày tùy chọn.
Lưu hình ảnh (nếu có) trên Facebook về hosting.
Có thể chọn lấy nội dung theo từ khóa. (Ví dụ chỉ get cái Status nào có từ khóa là “Apple” chẵng hạn).
Chỉ lấy nội dung có số Likes > 1 số tùy chọn.
Chỉ lấy bài viết nếu số ký tự lớn hơn 1 số tùy chọn.
Tương tự với comment.
Ngoài ra có rất nhiều chức năng hay ho khác.
Sử dụng:
Rất đơn giản Plugin chỉ cần 2 thông tin là UID của Page, Groups hoặc User. Và Token của user Facebook.

UID của Facebook bạn có thể get tại đây: http://findmyfbid.in

Token bạn có thể làm theo hướng dẫn này:

Bước 1: Vào trang http://fb.com/me.
Bước 2: Nhấn 2 phím Ctrl + U để View Source.
Bước 3: Nhấn 2 phím Ctrl + F để Find.
Bước 4: Gõ vào ô Find dòng: “access_token”.

Hoặc đơn giản hơn là làm theo video này:

Tại sao nên dùng Plugin này:
Nội dung Facebook là tươi mới, tự nhiên rất tốt cho SEO phù hợp với mấy bạn làm site vệ tinh.

Rất đơn giản để Backup một trang Facebook về website, tài khoản của mình 1000 bài viết mà lấy trong 15 phút là xong.

Là cách tuyệt vời để làm trang tin tức tổng hợp, thường các thông tin trên Facebook đến nhanh hơn các site báo chí. Vì vậy lấy tin tức từ Facebook sẽ giúp người dùng tiếp cận nhanh hơn.

Hướng dẫn sử dụng Varnish làm Reverse Proxy

Yêu cầu:

  1. Đã có 1 webserver dùng Apache hoặc Nginx.
  2. 1 Server cài sẵn Centos 6.5 64 bit để cài đặt varnish.

Tiến hành.

Chú ý: Sẽ không có bất kì chỉnh sửa nào trên web server, mình chỉ cài đặt varnish lên server mới rồi trỏ IP về web server thôi.

Hướng dẫn cài đặt Varnish

Thao tác 100% trên Server Varnish nhé.

Update centos

yum update

Cài đặt varnish

yum install epel-release
rpm --nosignature -i https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0.el6.rpm
yum install varnish

Khởi chạy varnish

service varnish start

Cho varnish khởi động cùng centos

chkconfig varnish on

Set port mặc định cho varnish là 80

nano /etc/sysconfig/varnish

tìm

VARNISH_LISTEN_PORT=6085

đổi thành

VARNISH_LISTEN_PORT=80

Cấu hình cho VCL

Tạo file dự phòng

cp /etc/varnish/default.vcl /etc/varnish/default.vcl.bak

Edit file này

nano /etc/varnish/default.vcl

Thay đổi toàn bộ nội dung bằng nội dung bên dưới.

#
# This is an example VCL file for Varnish.
#
# It does not do anything by default, delegating control to the
# builtin VCL. The builtin VCL is called when there is no explicit
# return statement.
#
# See the VCL chapters in the Users Guide at https://www.varnish-cache.org/docs/
# and http://varnish-cache.org/trac/wiki/VCLExamples for more examples.

# Marker to tell the VCL compiler that this VCL has been adapted to the
# new 4.0 format.
vcl 4.0;

# Default backend definition. Set this to point to your content server.
backend default {
 .host = "IP của Web server";
 .port = "80";
}

acl purge {
 "127.0.0.1";
}

sub vcl_recv {
 if (req.method == "PURGE") {
 if (!client.ip ~ purge) {
 return(synth(405,"Not allowed."));
 }

if (req.http.X-Purge-Method == "regex") {
 ban("req.url ~ " + req.url + " && req.http.host ~ " + req.http.host);
 return (synth(200, "Banned."));
 } else {
 return (purge);
 }
 }

### Do not Authorized requests.
 if (req.http.Authorization) {
 return(pass); // DO NOT CACHE
 }

### Pass any requests with the "If-None-Match" header directly.
 if (req.http.If-None-Match) {
 return(pass); // DO NOT CACHE
 }

### Do not cache AJAX requests.
 if (req.http.X-Requested-With == "XMLHttpRequest") {
 return(pass); // DO NOT CACHE
 }

### Only cache GET or HEAD requests. This makes sure the POST (and OPTIONS) requests are always passed.
 if (req.method != "GET" && req.method != "HEAD") {
 return (pass); // DO NOT CACHE
 }

### Static files: Do not cache PDF, XML, ... files (=static & huge and no use caching them - in all Vary: variations!)
 if (req.url ~ "\.(doc|mp3|pdf|tif|tiff|xml)(\?.*|)$") {
 return(pass); // DO NOT CACHE
 }

# Unset the header for static files
 if (req.url ~ "\.(gif|jpg|jpeg|swf|ttf|css|js|flv|mp3|mp4|pdf|ico|png)(\?.*|)$") {
 unset req.http.cookie;
 set req.url = regsub(req.url, "\?.*$", "");
 }

if (req.url ~ "\?(utm_(campaign|medium|source|term)|adParams|client|cx|eid|fbid|feed|ref(id|src)?|v(er|iew))=") {
 set req.url = regsub(req.url, "\?.*$", "");
 }

if (req.url ~ "wp-(login|admin)" || req.url ~ "preview=true" || req.url ~ "xmlrpc.php") {
 return (pass);
 }

if (req.http.cookie) {
 # Google Analytics
 set req.http.Cookie = regsuball( req.http.Cookie, "(^|;\s*)(__utm[a-z]+)=([^;]*)", "");
 set req.http.Cookie = regsuball( req.http.Cookie, "(^|;\s*)(_ga)=([^;]*)", "");

# Quant Capital
 set req.http.Cookie = regsuball( req.http.Cookie, "(^|;\s*)(__qc[a-z]+)=([^;]*)", "");

# __gad __gads
 set req.http.Cookie = regsuball( req.http.Cookie, "(^|;\s*)(__gad[a-z]+)=([^;]*)", "");

# Google Cookie consent (client javascript cookie)
 set req.http.Cookie = regsuball( req.http.Cookie, "(^|;\s*)(displayCookieConsent)=([^;]*)", "");

# Other known Cookies: remove them (if found).
 set req.http.Cookie = regsuball( req.http.Cookie, "(^|;\s*)(__CT_Data)=([^;]*)", "");
 set req.http.Cookie = regsuball( req.http.Cookie, "(^|;\s*)(WRIgnore|WRUID)=([^;]*)", "");


 # PostAction: Remove (once and if found) a ";" prefix followed by 0..n whitespaces.
 # INFO \s* = 0..n whitespace characters
 set req.http.Cookie = regsub( req.http.Cookie, "^;\s*", "" );

# PostAction: Unset the header if it is empty or 0..n whitespaces.
 if ( req.http.cookie ~ "^\s*$" ) {
 unset req.http.Cookie;
 }
 }
}

sub vcl_backend_response {
 if ( (!(bereq.url ~ "(wp-(login|admin)|login)")) || (bereq.method == "GET") ) {
 //unset beresp.http.set-cookie;
 set beresp.ttl = 1h;
 }
 # Remove some headers we never want to see
 unset beresp.http.Server;
 unset beresp.http.X-Powered-By;

if (bereq.url ~ "\.(gif|jpg|jpeg|swf|ttf|css|js|flv|mp3|mp4|pdf|ico|png)(\?.*|)$") {
 unset beresp.http.cookie;
 set beresp.ttl = 365d;
 }

set beresp.ttl = 10s;
 set beresp.grace = 1h;
}

sub vcl_deliver {
 if (obj.hits > 0) {
 set resp.http.X-Cache = "HIT";
 } else {
 set resp.http.X-Cache = "MISS";
 }
}

Khởi động lại varnish

service varnish restart

Kiểm tra thử varnish đã sử dụng cổng 80 hay chưa.

[[email protected] ~]# netstat -ntlup
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 15219/varnishd
tcp 0 0 127.0.0.1:6082 0.0.0.0:* LISTEN 15217/varnishd
tcp 0 0 0.0.0.0:6085 0.0.0.0:* LISTEN 15490/varnish-agent
tcp 0 0 :::80 :::* LISTEN 15219/varnishd

Bây giờ trỏ domain về server varnish là xong.

Rất đơn giản phải không.

Hướng dẫn cài đặt Varnish Agent

Tất nhiên trước hết bạn cần cài varnish như trên trước đã.

Xong chạy lệnh dưới để cài varnish agent

yum install varnish-agent

Khởi chạy varnish agent

service varnish-agent start

Cho varnish agent chạy khi reboot server.

chkconfig varnish-agent on

Vào trang quản lý của Varnish agent

IP-của-server-varnish:6085/html/

Khi được hỏi pass thì gõ lệnh này để cat user + pass

cat /etc/varnish/agent_secret

 

Tham khảo: http://hocvps.com

Đánh giá tốc độ Opera Free VPN

Như mọi người đã biết ngày 24/8/2016 Opera ra mắt ứng dụng Opera Free VPN, cho Android và iOS mình cũng cài và sử dụng thử nghiệm hôm qua giờ và có một số đánh giá sau.

1. Miễn phí.

Rất đơn giản bạn vào GooglePlay rồi gõ Opera Free VPN kích vào cái mũ màu đỏ rồi cài đặt thôi.

2. Giao diện đơn giản.

opera free vpn

3. Tốc độ ổn định

Không biết có phải app mới nên ít người sử dụng hay không mà tốc độ của Opera VPN mặc dù free nhưng khá tốt.

Chú ý: mình đang test bằng đường truyền của Vietell 200k/tháng.

Bình thường không dùng Opera Free VPN

Khi sử dụng Open Free VPN local Sing.

4. Đáng tin cậy

Opera dù gì đi nữa cũng là một hãng lớn và cũng khá uy tín về mãng trình duyệt. Nên khi sử dụng chắc chắn sẽ yên tâm hơn nhiều các ứng dụng vô danh trên CH PLAY.

Ngoài ra trong Open Free VPN còn có chức năng quét để đánh giá chấm điểm Wifi bao gồm tốc độ, bảo mật… cũng khá ổn.

 

 

[Video]Hướng dẫn hủy lời mời kết bạn Facebook hàng loạt

Hủy lời mời kết bạn Facebook chỉ với một vài thao tao đơn giản.

Đôi khi bạn nhận hàng tá lời mời kết bạn từ những người lạ, mà không có thời gian để ngồi click “Delete Request” từng người thì đây là một cách vô cùng đơn giản.

Ví dụ Facebook của bạn là:

https://www.facebook.com/tangduongtrieu

Bạn đổi thành như sau:

https://m.facebook.com/tangduongtrieu

Để vào giao diện di động.

Tiếp tục vào link sau:

https://m.facebook.com/friends/center/requests/

Nhấn F12 hoặc Cltr + Shift + I rồi vào Console

Dán đoạn mã sau rồi nhấn Enter

javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_54k8 _56bs _56b_ _5uc3 _3cqr _56bt'); 
 for(var i=0; i<inputs.length;i++) { 
 inputs[i].click(); 
 }

Rất đơn giản phải không.

Bonus: Nếu muốn Chấp nhận kết bạn hàng loạt thì cũng làm tương tự như trên nhưng đoạn code thay bằng:

javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_54k8 _56bs _56b_ _3cqr _5uc2 _56bu'); 
 for(var i=0; i<inputs.length;i++) { 
 inputs[i].click(); 
 }

Cách tải toàn bộ Video, ảnh, status…của bạn trên Facebook

Bạn có nghĩ đến việc 1 ngày đẹp trời nào đó bạn không thể đăng nhập vào facebook của chính mình vì một lý do trời ơi nào đó như: bị hack mất nick, bị facebook ban vĩnh viễn, quên mất password…

Backup_facebook

Nếu trường hợp đó sảy ra thì gần như chắc chắn tất cả các hình ảnh, video, status… của bạn sẽ biến mất.

Rất may facebook có 1 tính năng đó là cho phép bạn tải tất cả các dữ liệu của bạn trên facebook về máy tính, đề phòng bị mất hoặc vô tình xóa đi.

Để download được tất cả dữ liệu ta làm như sau:

Bước 1: Vào menu Setting

download-all-data-facebook-1

Bước 2: Click vào Download a copy

download-all-data-facebook-2

Bước 3: Click nút Start My Archive

download-all-data-facebook-3

Nhập Password nếu được hỏi và đợi Facebook gửi file download qua eMail.

Chú ý: Theo facebook thì vì lý do an ninh nên đường link download chỉ tồn tại trong vài ngày nên bạn hãy download khi có sẵn, tránh trường hợp bị xóa mất link phải làm lại thì mất công.

download-all-data-facebook-4

Hướng dẫn cách tải phim trên Facebook không cần phần mềm

Đôi khi bạn thấy một Video hay trên Facebook và muốn download về máy để lưu trữ hoặc upload cho bạn bè xem. Nhưng ngại phải cài đặt các phần mềm hỗ trợ sau đây là một số cách để tải phim từ facebook mà không cần phần mềm.

Cách 1. Tải phim với giao diện của Mobie

Click chuột phải vào video chọn Show video url để copy đường dẫn của video.

ví dụ:

https://www.facebook.com/laughingcolours/videos/10153987847449578/

thay www thành m sẽ có link như sau:

https://m.facebook.com/laughingcolours/videos/10153987847449578/

Click Play để mở video và phải chuột để Save as video

Xem video hướng dẫn.

https://www.youtube.com/watch?v=wVRbj2buHaM

Cách 2. Tải video facebook bằng trang web hỗ trợ trực tuyến.

Ở trên là cách đơn giản nhất để tải video, nhưng đôi khi chất lượng tải về chỉ ở mức SD, muốn tải video về với chất lượng HD bạn vào trang web sau.

http://www.fbdown.net/

Dán đường link video facebook vào ô textbox rồi click download -> chọn định dạng tải về là HD.

Cách 3. Tải video HD trực tiếp trên facebook với Chrome

Bước 1. Vào link video facebook cần download

ví dụ:

https://www.facebook.com/laughingcolours/videos/10153987847449578/

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + I để vào Develop tools, tiếp tục chuyển qua Tab Network chọn Media.

Bước 2. Refresh lại trình duyệt

Bạn sẽ thấy 1 đường link dạng

https://video-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t43.1792-2/12051264_10153987994169578_1498617345_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MzEwNywidmVuY29kZV90YWciOiJoZCJ9&rl=1500&vabr=788&oh=77f9f33c4b214990429425299332b86d&oe=57B30CCA

Click phải chuột chọn Open new tab.

Bước 3. Từ Tab mới Mở Video lên, Click phải chuột và Save as Video.

Xem video hướng dẫn:

https://www.youtube.com/watch?v=b6vu5G5JOoU

Còn tiếp…

Cách tải toàn bộ hình ảnh trong Album Facebook

Đôi khi bạn cần download toàn bộ hình ảnh trong Album đã đăng lên Facebook, mà trong Album đó có cả trăm hình, không lẻ ngồi click từng cái để Tải về. Rất may là Facebook có hỗ trợ chức năng download trực tiếp toàn bộ ảnh trong 1 Album mà không cần dùng soft hay bất kỳ công cụ nào khác.

Bạn xem video hướng dẫn Sau nhé:

https://www.youtube.com/watch?v=cA3AHzoI5gU

 

Cách post Full Thumbnail, xem trực tiếp video Youtube trên Facebook

Bình thường khi post video youtube lên Facebook thumbnail rất nhỏ như hình bên dưới.

Khi muốn xem, thì người dùng hay bạn bè phải click vào link xem trên Youtube khá bất tiện.

Giờ mình hướng dẫn cách để làm Thumbnail to ra, click vào là xem trực tiếp trên Facebook luôn, phù hợp với mấy bạn đi spam Facebook kiếm view trên Youtube.

Sau khi xong nó sẽ thế này.

you-to-face-1

Rất đơn giản.

Post lên facebook với cấu trúc như sau:

http://tangduongtrieu.com/youtoface.php?idcuayoutube=<id cua youtube>&tieude=<tieu de cua video>

Như ví dụ trên có video trên youtube là:

www.youtube.com/watch?v=fWNaR-rxAic

như vậy ID của Youtube là

fWNaR-rxAic

Đường link sẽ như sau:

http://tangduongtrieu.com/youtoface.php?idcuayoutube=fWNaR-rxAic&tieude=Carly%20Rae%20Jepsen%20-%20Call%20Me%20Maybe

 

Mẹo:

-Sau khi dán link vào khung post facebook, để cho video post nhìn đẹp như trên thì nên xóa link đi.

-Khi tiêu đề có khoảng trắng thì đổi thành %20

Ví dụ:

Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe => Carly%20Rae%20Jepsen%20-%20Call%20Me%20Maybe

 

Cách get tất cả các ảnh Thumbnail của 1 video trên Youtube

Trước khi bạn xem 1 video, Youtube có hiển thị 1 hình ảnh trước của Video đó gọi là Thumbnail.

Vậy làm sao để get tất cả các size ảnh của Thumbnail đó trực tiếp trên server của Youtube ?

 

120-90px

http://img.youtube.com/vi/id-cua-youtube/default.jpg

 

320-180px

http://img.youtube.com/vi/id-cua-youtube/mqdefault.jpg

 

480-360px

http://img.youtube.com/vi/id-cua-youtube/hqdefault.jpg

 

 

640-480px

http://img.youtube.com/vi/id-cua-youtube/sddefault.jpg

 

Full Size

http://img.youtube.com/vi/id-cua-youtube/maxresdefault.jpg

Cách cập nhật lại cache URL đã lưu trên Facebook

Khi bạn viết xong một bài viết hoặc biên tập video trên youtube và chia sẻ lên facebook cho mọi người. Nhưng sau đó bạn thay đổi nội dung như tiêu đề hoặc hình ảnh trong bài viết đó.

Nhưng giờ khi chia sẻ lại trên Facebook thì nó vẫn hiển thị Title và hình ảnh cũ trước đó do Facebook đã lưu cache.

Vậy làm sao để xóa cache các Link đã lưu trên Facebook ?

Bước 1: Các bạn vào đường dẫn sau:

https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/

Bước 2: Dán link vào ô bên dưới cà click nút “Sửa lỗi”

Bước 3: Kéo xuống dưới 1 xíu.

Thời gian cập nhật -> Click “Vét lại”.

Bước 4. Xóa cache trình duyệt và đăng lại URL xem đã được chưa.